Set Boundaries,
Set Yourself Free!
Ett fyramånaders program för att ta tillbaka din kraft

Lär dig sätta gränser verbalt, fysiskt och på en energimässigt nivå så att du kan komma framåt i livet!
När du saknar gränser så saknar du också tryggheten.
När trygghet saknas, så försvinner kroppens naturliga nyfikenhet.

Nyckeln till att bryta, förändra och transformera beteenden och mönster såväl som att bjuda in nytt i våra liv är just nyfikenheten, varför det är så otroligt viktigt och hett att arbeta med sina gränser och sin trygghet på alla nivåer i livet.

Exempel på förändringar som kan ske:

 • En förändrad relation till dig själv med mer självkärlek, värme och omtanke

 • Relationer till andra som förändras till det bättre eller som försvinner helt

 • Förändring av anknytningsstil där du påbörjat en resa av att bygga upp en trygg anknytning till dig själv och andra

 • Förändrad syn på sex, relaterande till sex eller en vilja att utforska sex på nytt.

 • Sexlust eller livslust väcks till liv på nytt

 • Vad du attraheras av eller söker efter förändras

 • Dina drömmar, vad du längtar efter eller vill skapa visar sig tydligare eller förändras

 • Ett förändrat förhållningssätt till livet, din kropp och hur du väljer att leva.

Vad tror du kan komma att ske i ditt liv när du tar tillbaka din kraft?

Vad du kan förvänta dig
Målet är att du efter dessa fyra månader ska kunna kliva ut i livet med mer självsäkra steg, ha kännedom om var du börjar och slutar,
ha kraft och mod att sätta gränser och våga be om det du vill ha i livet liksom att ta steg i den riktning du längtar efter, utan att ursäkta dig själv.

Tanken är att du efter fyra månader ska ha automatiserat nya mönster som till en början kanske kändes främmande, nya och läskiga för dig. Där dina behov talar tydligt till dig och där du förstår din kropps signaler allt mer. Tanken är att du ska ha modet att våga stå i din kraft och känna din unika kraft på en fysisk, emotionell och själslig nivå.

Vi kommer att bygga upp en bas och ett hem inom dig så att du kan landa tryggt i dig själv och där kunna utforska dig själv och livet med nya ögon. Där du vågar stå och tala din sanning och våga ta de steg som tidigare hållit dig tillbaka.

Vem riktar sig programmet till?
Det här programmet är för yonibärare som längtar efter mer kontakt med sin kropp, som längtar efter att landa in i sina kroppar än mer, som önskar fortsätta öva på centrering, som vill utforska sina gränser, kroppssignaler och hur hållbara förändringar kan ske över tid.

Är det här programmet för dig?

 • Upplever du att du inte äger din kropp, din röst eller dina tankar?

 • Kanske känner du inte att du är ägare av ditt liv?

 • Upplever du en känsla av att helt sakna skydd eller att du inte har koll på var din kropp börjar eller slutar?

 • Kämpar du med att finna livslusten eller sexuell lust?

 • Upplever du sexuella interaktioner som svåra, jobbiga eller kanske rentav tråkiga?

 • Upplever du gränser som svåra eller förvirrande?

 • Kanske vet du inte vilka gränser du har eller upplever att du saknar gränser helt och hållet?

 • Upplever du oförklarliga smärtor i kroppen som du inte förstår eller kan tolka?

 • Längtar du efter att sätta gränser på ett nya sätt?

 • Längtar du efter att känna gränser som lika självklara som det är att andas?

 • Längtar du efter att bli mer respekterad och accepterad i dina gränser?

 • Längtar du efter att känna dina gränser tydligare och lära känna kroppens signaler på ett djupare plan?

 • Längtar du efter att lära dig mer om dina subtila gränser och hur du kan läsa av din kropp på nya sätt?

 • Längtar du efter att bryta mönster, förändra beteenden och bjuda in nytt i ditt liv?

Då kanske det här programmet är för just dig!

Programmet kommer att bestå av sharing, diskussioner, somatiska övningar, meditationsövningar, mindfulness övningar och hemläxor för dig att utforska både online och på plats i Stockholm.

Sju online träffar och två fysiska heldagar i Stockholm mellan december och april.

Träff 1 Mån 11/12 kl. 19:30-21:00 Online:
Vi landar in i kroppen, diskuterar vad gränssättning är och vilka typer av gränser som finns, delar intention med programmet och målsättning. Hemuppgift.

Träff 2 Mån 18/12 Kl. 19:30-21:00 Online:
Vi landar in i kroppen, ser tillbaka på den tid som gått och reflekterar kring hemuppgiften. Vi tittar på behov, vad som behövs för att lyckas med gränssättning. Vi undersöker inre och yttre kritikern, skam, skuld och rädslor kopplade till behov och gränssättning.

Träff 3 Tor 28/12 kl. 19:30-21:00 Online:
Vi undersöker din respons kring andras gränser, hur tankemönster och tidigare erfarenheter kan hindra oss från att skilja på sig själv och andra. Vi ser även till värderingar kopplade till andra.

Träff 4 Mån 8/1 kl. 19:30-21:00 Online:
Vi bjuder in förlåtelse, kraftfullhet och gränssättning att utforska med hjälp av b.la. somatiska verktyg.

Träff 5 Mån 15/1 kl. 19:30-21:00 Online:
Vi tittar närmare på compassion och vikten av självkärlek på vår läkningsresa. Vi sätter ihop ett first aid kit för oss själva vid triggers eller när gränser överskrids.

Träff 6 Sön 28/1 Kl. 19:30-21:00 Online:
Vi undersöker närmare hur gränser visar sig i din kropp och hur du kan börja upptäcka i tid när gränser överskrids.

Träff 7 Mån 12/2 Kl. 12:30-21:00 Online:
Vi bjuder in kraftfullhet, respekt och integritet genom somatiska övningar. Du får med dig verktyg att ta med dig när mönster visar sig och gränser överskrids. Vi övar på gränssättning på fysisk, verbal och energetisk nivå.

Tänkta träffar och innehåll

Fysiska träffar

Fysisk Träff Lör 24/2 Kl. 10:00-17:00, Norrbackagatan 40, Stockholm:
Med hjälp av gestaltning, dans och rollspel sätter vi de gränser vi aldrig fick sätta. Vi kommer även att utforska behov och gränser med hjälp av tantriska verktyg. Dagen kommer att avslutas med Breathework & Dearmouring.

Fysisk Träff Lör 13/4 kl. 10:00-17:00, Norrbackagatan 40, Stockholm:
Vi kommer att börja dagen med en kakao ceremoni för att sedan arbeta med Somatic consent och tantriska övningar för att lära känna kroppen bättre. Vi kommer att öppna upp rösten, som är nyckeln till att kunna sätta ord på det vi behöver och det vi inte vill ha. Avslutningsceremoni.

Maxantal deltagare: 10 personer

Plats för fysiska träffar: Norrbackagatan 40, Stockholm